Pendidikan Islam
Tingkatan 3


-Pengurusan Jenazah Satu Kefardhuan-

Episod 2
"Kaifiyat Memandikan Jenazah"

Nukilan : Fithria
h - Sabrina - Azmanizam


0 comments:

Post a Comment

( Teknologi Pendidikan Islam ) Assignment untuk Semakan Ustaz Mohd Anuar bin Mamat

(Teknologi Pendidikan Islam ) Assignment untuk Semakan Ustazah Salina binti Busrowi

Kitab-kitab untuk dijadikan Rujukan Bidang Qiraat..

Kitab-kitab untuk dijadikan Rujukan bagi Bidang Tajwid