Penggunaan Ikon dalam Slide Pembentangan

Ia sedikit sebanyak
membantu guru
dalam proses P&P

Dan ia tiada masalah bagi guru yang diminta ganti secara tiba-tiba. Dengan berpandukan ikon ini, dapat memudahkan guru menjalankan setiap langkah pengajaran dengan sempurna.


Contoh :


Ikon guru
yang telah digunakan di dalam slide di atas menunjukkan bahawa ketika itu adalah sesi pengulasan guru tentang tajuk yang sedang dipelajari.Ikon pelajar
dalam slide ini membawa maksud pada waktu itu merupakan sesi pembentangan oleh setiap wakil kumpulan pelajar.

Kemudian disusuli dengan
ikon guru di mana guru akan mengulas kembali apa yang telah dibentangkan pelajar.


Dalam slide di atas, ikon di sebelah kiri menunjukkan waktu guru menayangkan video berkaitan tajuk yang sedang diajar. Guru cuma perlu menekan ikon tersebut untuk menayangkan video tersebut.

Ikon di sebelah kanan pula menunjukkan ikon aktiviti pengayaan. Guru akan meng"klik" pada ikon tersebut untuk pengayaan ke internet.


0 comments:

Post a Comment

( Teknologi Pendidikan Islam ) Assignment untuk Semakan Ustaz Mohd Anuar bin Mamat

(Teknologi Pendidikan Islam ) Assignment untuk Semakan Ustazah Salina binti Busrowi

Kitab-kitab untuk dijadikan Rujukan Bidang Qiraat..

Kitab-kitab untuk dijadikan Rujukan bagi Bidang Tajwid