Pengaplikasian Teknologi dalam P & P

Prinsip Penggunaan Teknologi Pendidikan dalam
Proses Pengajaran dan Pembelajaran


-Ia hanya merupakan sebagai bahan bantu mengajar dan tidak boleh digunakan untuk menggantikan pengajaran. Ia membantu guru mengajar sesuatu topik dengan lebih berkesan.

-Ia mesti digunakan untuk pengajaran dan bukan untuk hiburan dan membuang masa.

-Penggunaannya mesti dirancang dalam tiga peringkat iaitu:
Sebelum kegunaan - merancang masa dan cara bagaimana mengaitkannya dengan topik pengajaran.
Semasa kegunaan - merancang ulasan dan penekanan aspek-aspek penting yang dapat membantu pembelajaran.
Selepas kegunaan - merancang aktiviti lanjutan seperti soalan-soalan, kesimpulan dan penilaian.

-Ia mesti dipilih berdasarkan kesesuaiannya dari segi topik dan objektif pelajaran, latar belakang pelajar, saiz kelas dan keadaan fizikal bilik darjah.

-Ia mesti digunakan untuk mencapai sesuatu objektif pelajaran dan peringkat perkembangan pelajaran itu sama ada: - pengenalan topik - perkembangan pelajaran iaitu penerangan konsep - penutup dan kesimpulan topik pelajaran dan juga penilaian kefahaman pelajar terhadap topik.

-Digunakan mengikut masa yang sesuai iaitu masa yang dapat meransang pembelajaran.

-Digunakan dengan merujuk kepadanya dan bukan sekadar untuk menunjuk-nunjuk sahaja.

-Selepas digunakan ia perlu ditanggalkan atau diubah supaya tidak mengganggu pelajar belajar seterusnya.

-Setelah tamat sesi pengajaran, pamerkan untuk rujukan kelas di papan buletin kelas.


Ciri-ciri dan Jenis Teknologi Pendidikan yang Baik

-Alat yang dapat menjelaskan idea - idea yang kabur dan menerangkan isi-isi pelajaran. Contoh: Penggunaan cek terbuka dan tertutup yang telah diperbesarkan.

-Alat yang besar dan jelas untuk dilihat oleh semua pelajar. Contoh: Tulisan dan angka yang ditulis dalam transperensi mestilah besar dan jelas.

-Tulisan dan gambar perlu dipelbagaikan warnanya. Contoh: Gunakan pelbagai warna pen untuk memberi penekanan kepada perkataan-perkataan dalam topik yang ingin diajar.


-Gunakan bahan yang boleh tahan lama dan boleh disimpan.


-Tunjukkan hasil dan kemahiran yang baik sekiranya alat dibuat sendiri.

0 comments:

Post a Comment

( Teknologi Pendidikan Islam ) Assignment untuk Semakan Ustaz Mohd Anuar bin Mamat

(Teknologi Pendidikan Islam ) Assignment untuk Semakan Ustazah Salina binti Busrowi

Kitab-kitab untuk dijadikan Rujukan Bidang Qiraat..

Kitab-kitab untuk dijadikan Rujukan bagi Bidang Tajwid